امروز: یکشنبه 25 آذر 1397
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

دانلود پاورپوینت بررسی رنگ در طراحی اتاق بازی کودکان 3تا 6 سال کودکستانهای بلوار سجاد مشهد

دانلود پاورپوینت بررسی رنگ در طراحی اتاق بازی کودکان 3تا 6 سال کودکستانهای بلوار سجاد مشهد دسته: روانشناسی و علوم تربیتی
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: ppt
حجم فایل: 3263 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 44

در طراحی اتاق بازی کودکان استفاده از رنگهای شاد وگرم برای حـــفـظ روحیه ی شاد کودک الزامیست اثبــات الزامـــی بودن استفاده از رنـــگ های شــــــاد به خصـــوص رنـگ هـــــای گرم در طــراحی اتاق بازی کودکـــــان که با روحـــیه وعملکرد آنها رابطه ی مستقیمی دارد اثبات اینکه رنگ های خنثی، سیــاه،سفید وخاکستــــــری نقش منفی ای را در زمینه ی عملکرد و ر

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

خرید

خلاصه مطالب:
 فرآیند رشد انسانها , در کودکی , تاثیر بسزایی در شخصیت آنان دارد.عقـــیده بسیــــاری از متخصــــصان تعلیـــــم و تربیت بــــر این اســت که شخصیت هر انسان در ۷ سال اول زندگی او شکل مـــی گیرد , فرآیند رشــــــد کودک در سالهای اولیه زندگی متاثر از عوامل بسیـــــاری است.فعالـــیت , به عنوان عامل اصلی رشد و یادگیری کـــــودک فرآیندی است که در ارتباط با فـــضا و محیط کودک , رشد همه جانبه او را موجــــب مـــی گـــردد.فـــضاهای مرتبـــط با فعـــالیت کودکان باید دارای شرایط مناسب و مطـــلوب بــرای رشد فیـــزیکی , ذهـــنی , عاطفی و اجتماعـــی آنان باشد.تحـــقق این امر از طریق بکارگیری المـــــانهای طراحی معماری ای که منطبق با شرایط جسمی و روانـی کـــودک باشد , امکان پذیر است و ثابت می شود استفاده از رنگهــــای شاد،خصوصاً گـــرم در طراحی اتاق کودکان ما را در دستیابی به این هدف یاری می کند.
مقدمه:
 اکنون بیش از ۱۰۰ سال است که مفهوم آموزش و پرورش در مراکز اجتماعی هــنوز به عنــــوان سر فصلی داغ مورد بحث است.آموزش و به تبع آن فضاهای آموزشی بیشتـــرین اثر و نقش را بر ذهنیت و تمدن سازی این گونه جوامع به عهده دارند.فضاهای آمـوزشی و در عمده ترین بخش آن , مدارس دوره زمانی طولانی تری از عمر انسان ها را در خود جای می دهد.هدف یاداشت حاضر یافتن کالبــدی جدید برای اصــلاح فرایند آموزش و پرورش می باشد.فـــرایندی که جهـــت گیری آن به سوی رشد مسئولیت پــــذیری , کار پربــار و تداوم در امــر آموزش می باشد.هر چند آموزش پرورش , سیاستگذاریهایش تا کــنون نتوانســـته است شرایطی فراهـــم کند که موجب پرورش بیش از پیش استعداد های دانش آموزان شود.

•امروز واژه انسان استادآموز جای خود را به انسان خودآموز و مسئولیت پذیر داده اســـــت . از این رو الگو و روشی که بدان نیاز داریم , نگارشی جدید و بهبود یافتـــه نسبت به الگـــــو های قدیمی نمی باشد بلکه نیاز ,  مفهومی کاملا متفاوت از آموزش خواهد بود و البته نظریاتی فراتر از تئوری. هدف ایجاد فضائی بهینه در امر آمـــــوزش و یادگیری می باشــــد.ماهیت فضا های آموزشی ,لازمه سر مشقی منحصر بفــــــرد برای پژوهش و ایجاد کنش و واکنش صحیح جهت آموزش و پرورش می باشد.

به شـــــرط آنــــکه تعاملی صحـــیـــح و مستمـر مابین سه اصل آمـــوزش و پـــرورش دانــــش آمــوز و فضای آموزشی بر قرار باشد.  

هدف تحقیق:
فرضیه:
در طراحی اتاق بازی کودکان استفاده از رنگهای شاد وگرم برای حـــفـظ روحیه ی شاد کودک الزامیست.
اهداف کلی:
اثبــات الزامـــی بودن استفاده از رنـــگ های شــــــاد به خصـــوص رنـگ هـــــای گرم در طــراحی اتاق بازی کودکـــــان که با روحـــیه وعملکرد آنها رابطه ی مستقیمی دارد.
اهداف جزئی:
اثبات اینکه رنگ های خنثی، سیــاه،سفید وخاکستــــــری نقش منفی ای را در زمینه ی عملکرد و روحیات کودک ایفا می کنند.
روش کار و گردآوری:
در این پــژوهش از طریق مرور کاربردهای کیفی،همبستگی و چند روشی و نیـز با تکـــیه برتکنیک های جمـــــع آوری اطلاعــــات از طــــــریق نمونه گیری تصادفی ســــاده که با تهـــیه ی نوعی پرسش نامه ی تصویری(برای آســـان تر پاســخ دادن کودکان تــــدارک دیده شد) و تکنیـــک مشاهده در تحقیـــق صورت گرفته،همچنین با مـرور ســـابقه ی تحقیق از طریق اینترنت وسایتها و کتابهای مختلف وبا توجه به نظرات کودکان توانســـتیم آنچه را که بــه عنوان فرضیه مطرح بود،به نظــــریه وسپس به یک فـلسفه یا اصل کلی تبدیل کنیم. 
نتیجه:
در نظر گرفتن رنگ به عنوان عنصری تأثیر گذار در معـــــماری و رابطـــه ی مستقیــم رنگها با عملکرد و روحیـات کودکان اثبات شد و نتیجه این شد که از رنگهای گــرم وشـاد در طراحی اتاق بازی کودکان به دلیل برانگیختن احساس و عواطف کودک و ارتقای عملکرد مثبت در آنها استفاده کنیم. 

بیان مسئله:

موضوع تحقیق: بررسی رنگ در اتاق بازی کودکان 3تا 6 سال مهـد کودک های بلوار سجاد

مسأله ی تحقیق: در طراحی اتاق بازی کودکــان  3تا 6 ســـال کودکـســـــتان های بلوار سجاد مشهد به رنگ توجهی نشده است.

پرسش تحقیق: کودکان 3تا 6 سال مهد کودک های بلوار سجاد در رابــــطه با رنگ اتاق بازیشان چه نظری دارند؟

نمونه گیری:

جامعه ی آماری:
کودکان 3تا 6 سال کودکستان های بلوار سجاد مشهد.

نمونه های انتخابی:
مهد کودک گلها ی زندگی واقـــع در:حاشیه ی بلوار سجاد
مهد کودک مهــــر رضــــــا و زهرا واقع در: پامـــچال 5
مهد کودک دنیای فرشتگان واقع در: حاشیه ی بلوار سجاد

نحوه ی پرسش:
به این علت که کودکان قادر به پاسخـــــــگویی به سوالات کمی و کیفی نیستند،بر این شدیم تا با ارائه ی بروشـــــورهایی از نمونه های متفاوت اتاق های بازی کودکان میزان علاقه ی آنها را نسبت به رنگها بسنجیم.

یافته ها:

۱.طراحی اصولی  شکل کلی فضای معماری

۲.ساختن فضای آموزشی با عملکرد بالا

۳.ارائه آموزشهای غیر مستقیم و گروهی با ایجاد کارگاه های جنبی

۴. ایجاد فضایی مطلوب و منطبق با شرایط جسمی و روانی دانش آموزان

۱-۴محیط دلپذیر:

۲-۴ وضوح و خوانایی : 

۳-۴در نظر گرفتن فضای بازی :

۴-۴تنوع :

۵-۴مشخص کردن محدوده ها به وسیله کف سازی :

۶-۴طراحی جزئیات فضاها با توجه به الگوهای رفتاری کودکان :

۷-۴ایجاد حس کنجکاوی و خلاقیت :

۸-۴رعایت عوامل زیبائی شناسی :

۹-۴رعایت قیاس و مبلمان :

۱۰-۴همسازی با اقلیم منطقه :

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

خرید

برچسب ها : بررسی رنگ در طراحی اتاق بازی کودکان 3تا 6 سال , کودکستانهای بلوار سجاد مشهد , مفهوم آموزش و پرورش در مراکز اجتماعی , رنگ های اصلی و فرعی , طراحی اتاق بازی کودکان , پــژوهش از طریق مرور کاربردهای کیفی , رنگ به عنوان عنصری تأثیر گذار در معماری , فضای معماری , ساختن فضای آموزشی با عملکرد بالا , رعایت عوامل زیبائی شناسی

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر