امروز: سه شنبه 2 بهمن 1397
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش های فنی و حرفه ای و توسعه کارآفرینی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش های فنی و حرفه ای و توسعه کارآفرینی دسته: مدیریت
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 277 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 68

مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش های فنی و حرفه ای و توسعه کارآفرینی

قیمت فایل فقط 29,700 تومان

خرید

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

فهرستــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقدمه......................................... 20

بخش اول:

1-1- سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای كشور........... 21 

1-2- پیام آرم سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور.. 21

1-3- فلسفه آموزش.............................. 22

1-4- اهـداف و نـگـرش سـازمـان................. 22

1-5- تعریف آموزشهای فنی و حرفه ای............. 23

1-6- اصول و مبانی آموزش های فنی و حرفه ای..... 24

1-7- ضرورت توجه به شکل گیری آموزش های فنی و حرفه ای    26

1-8- آموزش، مهارت و اشتغال.................... 27

1-9- آثار تحولات جدید اقتصادی و اجتماعی بر آموزش های فنی و حرفه ای.............................................. 29

1-9-1-  نقش آموزش های فنی و حرفه ای در سیاست.. 31

1-9-2-  نقش فرآیندی (Process role) آموز های فنی و حرفه ای  31

1-9-3-  نقش جامعه پذیری سیاسی آموزش های فنی و حرفه ای  32

1-10- لزوم توجه به كیفیت در آموزش های فنی و حرفه ای    33

1-10-1- آلمان................................. 33

1-10-2- آفریقای جنوبی......................... 34

1-10-3- ایالات متحده آمریكا.................... 34

1-10-4- بریتانیا.............................. 34

1-10-5- نیوزلند............................... 35

1-12- تفاهم نامه همکاری آموزشی................ 35

بخش دوم:

2-1- تعاریف کارآفرین.......................... 36

2-2- تعاریف کارآفرینی......................... 37

2-3- سیر تاریخی مفهوم كارآفرینی............... 38

2-3-1- دوره اول: قرن 15، 16 میلادی «صاحبان پروژه های بزرگ»   38

2-3-2- دوره دوم............................... 38

2-3-3- دوره سوم............................... 38

2-3-4- دوره چهارم............................. 39

2-3-5- دوره پنجم.............................. 39

2-4- ویژگی های كارآفرینان..................... 39

2-4-1- ویژگیهای شخصیتی کارآفرین ها............ 40

2-4-2- ویژگی های رفتاری کارآفرین ها........... 40

2-4-2-1- ویژگیهای مرتبط با سابقه و پیشینه..... 40

2-4-2-2- ویژگی های تجربی...................... 41

2-5- اهمیت و ضرورت آموزش كارآفرینی............ 41

2-6- انواع وظایف واقعی كارآفرینی.............. 44

2-7- انواع کارآفرینی.......................... 44

2-7-1- فردی................................... 44

2-7-2- گروهی.................................. 45

2-8- ارتباط خلاقیت و نوآوری با كارآفرینی........ 46

2-9- كارآفرین چگونه كارآفرینی می كند؟......... 47

2-10- مهارت های كارآفرینی..................... 48

2-10-1- مهارت های شخصی كارآفرینی.............. 49

2-10-2- مهارت های مدیریتی كارآفرینی........... 49

2-10-3- مهارت های فنی كارآفرینی............... 49

2-11- متغیرهای مهارت های كارآفرینی............ 50

2-11-1- متغیرهای مهارت های شخصی كارآفرینی..... 50

2-11-2- متغییرهای مهارت های مدیریتی كارآفرینی. 52

2-11-3- متغیرهای مهارت های فنی كارآفرینی...... 54

2-12- جایگاه كارآفرینی از دیدگاه دانشمندان علوم مختلف  57

2-12-1- دیدگاه دانشمندان علوم اقتصادی......... 57

2-12-2- دیدگاه محققین علوم رفتاری نسبت به كارآفرینی    59

2-12-3- دیدگاه دانشمندان مدیریت نسبت به كارآفرینی 60

2-13- عوامل مؤثر بر فرآیند كارآفرینی.......... 62

2-14- عوامل مؤثر بر اثربخشی دوره های آموزش كارآفرینی   63

2-15- آموزش و ترویج كارآفرینی................. 64

2-16- تحصیل كارآفرینی- شیوه های آموزشی........ 64

2-17- دانشگاه كارآفرین......................... 65

2-18- سابقه كارآفرینی در ایران................. 67

2-19- فرهنگ كارآفرینی در ایران................. 68

2-20- اقدامات انجام شده در ایران جهت كارآفرینی 71

2-20-1- كارآفرینی و اقتصاد.................... 71

2-20-2- كارآفرینی و رشد اقتصادی............... 72

2-20-3- كارآفرینی و رشد فن آوری............... 72

2-20-4- كار آفرینی و اشتغال.................... 72

2-20-5- كارآفرینی و خصوصی سازی................. 73

2-21- كسب و كار چیست؟......................... 75

2-22- مزایای ایجاد كسب و كارهای كوچك.......... 76

2-23- چرخه ی حیات كسب و كارهای كارآفرینانه.... 77

     2-24- چرخه عمر كارآفرینی- استراتژی آغاز یك كسب و كار 79

مقدمه:

کارآفرینان با مهارتی که در تشخیص فرصت ها و ایجاد حرکت در جهت توسعه موقعیت ها دارند پیشگامان حقیقی تغییر در اقتصاد و تحولات اجتماعی محسوب می گردند. آنها تصدیق می کنند که موفقیت و بقاء در چشم اندازهای برخواسته از فردا, نیازمند چالاکی, قوه ابتکار و خلاقیت است و علاوه بر این کارآفرینی به ریسک پذیری , نوآوری و کنش کارآفرینانه هم نیاز دارد و بر اساس نظریات اقتصادی و تجارب حاصله در اقتصادهای روبه رشد کارآفرینان, موتور محرکه توسعه و رشد اقتصادی محسوب می شوند و بالطبع اشتغال زایی یکی از ره آوردهای مهم کارآفرینی می باشد.

در این فصل از تحقیق تعاریف کارآفرین و کارآفرینی , اهمیت و ضرورت کارآفرینی , وجه به شکل گیری آموزش های فنی و حرفه ای, آموزش، مهارت و اشتغال, آثار تحولات جدید, تعریف و انواع آموزشهای فنی و حرفه ای, اصول و مبانی آموزش های فنی و حرفه ای, ضرورت اقتصادی و اجتماعی بر آموزش های فنی و حرفه ای, لزوم توجه به كیفیت در آموزش های فنی و حرفه ای, تفاهم نامه همکاری آموزشی , مهارت در کشورهای در حال توسعه, تعاریف کارآفرین , تعاریف کارآفرینی, سیر تاریخی مفهوم كارآفرینی , ویژگی های كارآفرینان, اهمیت و ضرورت آموزش كارآفرینی, انواع وظایف واقعی كارآفرینی , انواع کارآفرینی, ارتباط خلاقیت و نوآوری با كارآفرینی , كارآفرین چگونه كارآفرینی می كند؟ مهارت های كارآفرینی , جایگاه كارآفرینی از دیدگاه دانشمندان علوم مختلف, عوامل مؤثر بر فرآیند كارآفرینی , عوامل مؤثر بر اثربخشی دوره های آموزش كارآفرینی , آموزش و ترویج كارآفرینی, تحصیل كارآفرینی, شیوه های آموزشی, دانشگاه كارآفرین , سابقه كارآفرینی در ایران, فرهنگ كارآفرینی در ایران, اقدامات انجام شده در ایران جهت كارآفرینی, كسب وكار چیست؟ مزایای ایجاد كسب و كارهای كوچك, چرخه ی حیات كسب و كارهای كارآفرینانه, چرخه عمر كارآفرینی و استراتژی آغاز یك كسب و كار شرح داده می شود.

بخش اول:

2-1-1. سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای كشور: (TVTO)

آموزش های فنی و حرفه ای در کشور ما سابقه ای دیرینه دارد و به قبل از آموزشهای رسمی بر     می گردد , این نوع آموزش ها در جامعه , در محدوده موضوعات بسیار متنوع از مشاغل جامعه معنی و مفهوم پیدا می کند. از جمله ویژگی های آموزش های فنی و حرفه ای این است که جنبه های کاربردی و عملی مفاهیم مختلف بیشتر از جنبه های تئوری مورد توجه قرار می گیرد.

سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای كشور وابسته به وزارت كار و امور اجتماعی كه از ادغام سه نهاد آموزشی در سال 1359 و به منظور ارائه آموزشهای فنی و حرفه‌ای تشكیل گردیده و بر اساس بیش از 10 قانون موضوعه و ماده 151 قانون برنامه سوم و تنفیذ آن در برنامه چهارم، متولی آموزشهای         فنی و حرفه‌ای كوتاه مدت بوده و مسئول كمیته تخصصی آموزش های فنی و حرفه ای غیررسمی با عضویت 16 وزارتخانه و سازمان و در نهاد كارگری و كارفرمایی است فعالیتهای آموزشی خود را در دو بخش دولتی و غیر دولتی اجرا نماید.

این سازمان علاوه بر ستاد مركزی، دارای 31 اداره كل در سطح كشور و یك مركز تربیت مربی می‌باشد و به منظور دستیابی به تازه‌های علوم و فن آوری روز و همگامی با استانداردهای بین المللی، همواره سعی بر گسترش روابط بین المللی از جمله با سازمان بین المللی كار (ILO) و سازمان        بین المللی آموزش حرفه‌ای و كشورهای مختلف دنیا نموده است.

قیمت فایل فقط 29,700 تومان

خرید

برچسب ها : مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش های فنی و حرفه ای و توسعه کارآفرینی , پیشینه تحقیق آموزش های فنی و حرفه ای و توسعه کارآفرینی , مبانی نظری آموزش های فنی و حرفه ای و توسعه کارآفرینی , مبانی نظری , پیشینه تحقیق , آموزش های فنی و حرفه ای و توسعه کارآفرینی

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر