امروز: دوشنبه 21 آبان 1397
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

کل محصولات فروشگاه

نام کالا قیمت (تومان) خرید
پاورپوینت چرخه سلولی و مراحل مربوطه 12,000 دانلود
پاورپوینت چرخ دنده و انواع آن 12,000 دانلود
پاورپوینت چراغ راهنمای تغذیه ای اهمیت موضوع و معرفی یک نرم افزار طراحی شده برای تعیین آن 12,000 دانلود
پاورپوینت چای 12,000 دانلود
پاورپوینت چالشها و چشم اندازها در فرایند یاددهی و یادگیری تعادلهای شیمیایی 12,000 دانلود
پاورپوینت چالشهای ثبت اختراع 12,000 دانلود
پاورپوینت چالشهای مدیریت و کنترل در گروه – شرکتها 12,000 دانلود
پاورپوینت چالشهای مدیریت دولتی در ایران آشنایی با جوهره مدیریت دولتی 12,000 دانلود
پاورپوینت چالشهای تدوین استانداردهای حسابداری در ایران 12,000 دانلود
پاورپوینت چالش های روابط كار در ایران 12,000 دانلود
پاورپوینت چارچوب صلاحیت حرفه ای ایران Iranian Qualification Framework 12,000 دانلود
پاورپوینت چارت سازمانی و سند شرح وظایف دارنده گواهینامه سیستم IMS 12,000 دانلود
پاورپوینت پیوندها در شیمی 12,000 دانلود
پاورپوینت پیوند کووالانسی 12,000 دانلود
پاورپوینت پیشگیری از حوادث در کودکان 12,000 دانلود
پاورپوینت پیش گیری از بیماری های واگیردار شایع در سنین مدرسه 12,000 دانلود
پاورپوینت پیشگیری و کنترل بیماریهای واگیر دار برای کمک بهیاران 12,000 دانلود
پاورپوینت پرورش و بیماریهای شتر مرغ 12,000 دانلود
پاورپوینت پرواز بوفالوها (معرفی روشهای نوین مدیریت) 12,000 دانلود
پاورپوینت پرسشنامه معلم 12,000 دانلود
پاورپوینت پردازه ها (اسلایدهای فصل سوم کتاب سیلبرشاتز) 12,000 دانلود
پاورپوینت پردازش داده ها و مدیریت پایگاه اطلاعات (درس کاربرد فن آوری اطلاعات در پزشکی) 12,000 دانلود
پاورپوینت پردازش تصویر فصل 8 درس کاربرد فن آوری اطلاعات در پزشکی 12,000 دانلود
پاورپوینت پردازش ابری Cloud Copmuting 12,000 دانلود
پاورپوینت پدیده ترک خوردن در اتصالات جوشکاری شده 12,000 دانلود
پاورپوینت پایگاه داده پیشرفته کنترل همروندی (2) 12,000 دانلود
پاورپوینت پاسخهای ایمنی سلولی 12,000 دانلود
پاورپوینت مدیریت علفهای هرز در تولید برنج 12,000 دانلود
پاورپوینت مدیریت خلاق 12,000 دانلود
پاورپوینت مدیریت بیماریهای گلخانه 12,000 دانلود
پاورپوینت مدیریت بحران در بخش حمل و نقل 12,000 دانلود
دانلود پاورپوینت زیره سیاه و زیره سبز 8,000 دانلود
پاورپوینت داروهای مورد استفاده در ریکاوری و CPR 12,000 دانلود
پاورپوینت خون و لنف 12,000 دانلود
پاورپوینت خورشید و لکه هایش 12,000 دانلود
پاورپوینت حسابداری مدیریت (آشنایی با مفاهیم اصلی مدیریت هزینه) 12,000 دانلود
پاورپوینت حریم شخصی 12,000 دانلود
پاورپوینت حرکت شناسی و بیومکانیک توصیفی 12,000 دانلود
پاورپوینت حالت گازی 12,000 دانلود
پاورپوینت حادثه شیمیایی 12,000 دانلود
پاورپوینت جوش در پوست 12,000 دانلود
پاورپوینت جهانی شدن بودیسم 12,000 دانلود
پاورپوینت جهانی شدن و شهرجان رنای شورت-یونگ هیون كیم 12,000 دانلود
پاورپوینت جمهوری خلق چین 12,000 دانلود
پاورپوینت تینا سولیوم 12,000 دانلود
پاورپوینت تکنیک های پیشرفته شمارش 12,000 دانلود
پاورپوینت تولید گل رز با استفاده از روش بیوتکنولوژی 12,000 دانلود
پاورپوینت تولید و فروش سیستم های كنترل از راه دور 12,000 دانلود
پاورپوینت توصیه فعالیت فیزیكی در بیماریهای مزمن 12,000 دانلود
پاورپوینت تلفات دانه در كمباین 12,000 دانلود